Leerlingenraad

Het is belangrijk dat iedereen zijn stem kan laten horen. Dus ook onze leerlingen!

De leerlingenraad wordt ieder jaar democratisch verkozen door de leerlingen.
Vanaf het vierde leerjaar zetelen er uit iedere klas 2 leerlingen in.
De raad vergadert op eigen vraag, onder leiding van juf Eline (leerkracht zedenleer). De kinderen brengen zelf agendapunten aan, onderhandelen met de leerkrachten en de directeur en brengen verslag uit in de klassen.

De verkozen leerlingen : Noëmie & Mads (L4), Marley & Fleur (L5), Amelie & Sebastian (L6)