Schoolvisie

Wij kiezen er bewust voor om een kleinschalige basisschool te zijn. Elke leeftijdsgroep van onze kleuterafdeling en elk leerjaar van onze lagere school telt telkens 1 klas. Dit creëert een familiaal karakter en een aangenaam leerklimaat. In onze school staat het welbevinden en het leerplezier van de leerlingen op de eerste plaats. We creëren een warm, positief leefklimaat waardoor leerlingen graag naar school gaan.  Wie zich goed voelt leert immers beter.

Ons ruime, groene domein is een belangrijke meerwaarde voor onze school.  Het uitdagende domein is het verlengde van de klaslokalen. Onze lessen kunnen zowel binnen als buiten gegeven worden dankzij onze buitenklas. We zijn ervan overtuigd dat de buitenlucht de concentratie en gezondheid van de kinderen ten goede komt. Verder laten we de kinderen op een ervaringsgerichte manier kennis maken met de natuur in al zijn facetten.  In de poel kunnen ze gaan onderzoeken welke fauna en flora er in en rond het water leeft. In de moestuin ervaren ze de evolutie van zaadje tot groente en de verzorging die nodig is om lekkere groenten te krijgen. Op onze kinderboerderij leren de kinderen hoe dieren verzorgd moeten worden en hoe je op een fijne wijze met dieren kan omgaan.

School maken doe je niet alleen. We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen betrokken worden. Daarom zijn open communicatie en participatie begrippen binnen onze school. Onze deur staat altijd en voor iedereen open. Via de leerlingenraad, de schoolraad en het oudercomité heeft iedereen zijn eigen inbreng.