Inschrijven

De kleuterschool, of de keuze van een nieuwe school, is een belangrijke stap voor elk kind. Wij willen de ouders dan ook zo goed mogelijk informeren. Gedurende het ganse schooljaar kan u terecht bij de directie tijdens de schooluren en na afspraak. Wij maken dan graag even tijd voor u vrij. Tijdens dit gesprek krijgt u toelichting over de werking van de school en een rondleiding. Nadien kan eventueel overgegaan worden tot inschrijven. Voorzie hiervoor ongeveer een uurtje.

Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, na een instapdag. Kleuters die al 3 jaar geworden zijn en oudere leerlingen mogen elke schooldag instappen.

Instapmomenten :

  • eerste schooldag na de zomervakantie
  • eerste schooldag na de herfstvakantie
  • eerste schooldag na de kerstvakantie
  • op de teldatum 1?februari
  • eerste schooldag na de krokusvakantie
  • eerste schooldag na de paasvakantie
  • eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart

De instapdag van uw kindje kan u hier berekenen  http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Vanaf januari 2022 : voorrangsperiode broers, zussen (eenzelfde leefeenheid)  en kinderen van personeelsleden van geboortejaar 2020

Vanaf 1 maart 2021 : vrije inschrijvingen

Wanneer een klas volzet is, wordt een wachtlijst aangelegd. Vaak krijgt een kind op de wachtlijst toch nog een plaats in de klas.