Inschrijven

De kleuterschool, of de keuze van een nieuwe school, is een belangrijke stap voor elk kind. Wij willen de ouders dan ook zo goed mogelijk informeren. Gedurende het ganse schooljaar kan u terecht bij de directie tijdens de schooluren en na afspraak. Wij maken dan graag even tijd voor u vrij. Tijdens dit gesprek krijgt u toelichting over de werking van de school en een rondleiding. Nadien kan eventueel overgegaan worden tot inschrijven. Voorzie hiervoor ongeveer een uurtje.

Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, na een instapdag. Kleuters die al 3 jaar geworden zijn en oudere leerlingen mogen elke schooldag instappen.

Instapmomenten :

 • eerste schooldag na de zomervakantie
 • eerste schooldag na de herfstvakantie
 • eerste schooldag na de kerstvakantie
 • op de teldatum 1?februari
 • eerste schooldag na de krokusvakantie
 • eerste schooldag na de paasvakantie
 • eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart

De instapdag van uw kindje kan u hier berekenen  http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken alle basisscholen in Wommelgem verplicht met één centraal aanmeldingssysteem.

Hoe werkt het aanmeldingssysteem?

 • Met een aanmelding laat je weten op welke school je jouw kind het liefst wil inschrijven.
 • Je hoeft als ouder niet aan te schuiven bij de start van de inschrijvingsperiode maar krijgt een aantal weken de tijd om je kind aan te melden.
 • Het systeem houdt eerst rekening met de school van je voorkeur en vervolgens met de afstand tot de woonplaats. Is er op de school van jouw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen? Dan bepaalt de afstand van je woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Je kan je kind online aanmelden van 28 februari tot 21 maart 2023.
 • De aanmeldingen worden verwerkt van 22 maart tot en met 26 maart 2023.
 • Op 27 maart 2023 worden alle ouders op de hoogte gebracht over de school waar je je kind kan inschrijven (= ticket).
 • Van 24 april 2023 tot 15 mei 2023 kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket dat je ontvangen hebt.
 • Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.