Inschrijven in onze school

Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken alle basisscholen in Wommelgem verplicht met één centraal aanmeldingssysteem.

Je kan digitaal aanmelden voor onze school tussen 28 februari en 21 maart 2023 via onderstaande link.

https://wommelgembao.aanmelden.vlaanderen/

reglement van orde

file:///C:/Users/Directie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QZUKFQBM/Reglement_van_orde_ODI_Basisscholen_Wommelgem_schooljaar%202023_2024.pdf

Bij klachten voor of na de definitieve toewijzing kan je terecht bij de ombudsdienst via onderstaande link.

ombudsdienst.onderwijs@wommelgem.be

Hoe werkt het aanmeldingssysteem?

  • Met een aanmelding laat je weten op welke school je jouw kind het liefst wil inschrijven.
  • Je hoeft als ouder niet aan te schuiven bij de start van de inschrijvingsperiode maar krijgt een aantal weken de tijd om je kind aan te melden.
  • Het systeem houdt eerst rekening met de school van je voorkeur en vervolgens met de afstand tot de woonplaats. Is er op de school van jouw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen? Dan bepaalt de afstand van je woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.

Hoe ziet de timing eruit?

  • Je kan je kind online aanmelden van 28 februari tot 21 maart 2023.
  • De aanmeldingen worden verwerkt van 22 maart tot en met 26 maart 2023.
  • Op 27 maart 2023 worden alle ouders op de hoogte gebracht over de school waar je je kind kan inschrijven (= ticket).
  • Van 24 april 2023 tot 15 mei 2023 kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket dat je ontvangen hebt.
  • Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.