10 op 10?

Onze school is eind 2013  ingestapt in het 10op10-project voor een verkeersactieve school van de provincie Antwerpen. We zetten ons hiermee in voor verkeerslessen in de praktijk, een verkeersveilige omgeving en betrokkenheid van de ouders. 

10 op 10!

Met de ondersteuning van
     - het 10op10-team
     - de inzet van de leerkrachten
     - de hulp van ouders en grootouders

 

kon onze school 'verkeer' het tweede deellabel van 3, uitgereikt door 10op10, behalen. Als bijkomende beloning kende de provincie Antwerpen ons een mooie subsidie toe om extra materialen aan te kopen die onze verkeerswerking kan helpen organiseren, uitbreiden en verbeteren.

En dan nu...

Het behalen van het derde deellabel wil niet zeggen dat we stoppen met de aandacht die we aan verkeer besteden. Dat loopt natuurlijk gewoon door en we kunnen nog steeds rekenen op de kennis en de netwerken van de medewerkers van het 10op10-project voor een verkeersactieve school van de provincie Antwerpen.

Met de subsidies van de provincie Antwerpen, die we kregen voor onze inspanningen in deellabel 1, kochten we heel wat nieuw verkeersmateriaal aan. Dit werd plechtig ingehuldigd en gepresenteerd aan de ouders. Zie hier de foto's.

Met de subsidies die we kregen voor het behalen van deellabel 2 kochten we ook weer knap materiaal aan. In onze verkeerslessen kunnen we nu gebruik maken van de methode 'Leer in het verkeer' voor onze kleuters. Zij hebben ook 2 nieuwe fietsjes. Ook in het lager hebben we een fiets extra aangekocht op maat van onze grootste leerlingen. Verder maakt 'Victor Veilig' onze verkeerslessen aan de straatkant extra zichtbaar voor andere weggebruikers. Enkele zitverhogers voor vervoer met de wagen staan klaar voor wanneer we ze nodig hebben. 
  
We werden voor onze inspanningen voor verkeer ook beloond met de toekenning van deellabel 3. Daarmee hebben we de weg van de deellabels afgesloten.
Voor de subsidies van de provincie Antwerpen, die we krijgen voor onze inspanningen in deellabel 3, sturen we dit schooljaar een voorstel in. De besprekingen en het opzoekwerk hiervoor zijn nog volop aan de gang. Later meer hierover.
 

En dan u...

Een extra bedankje gaat naar de ouders en grootouders die geholpen hebben en zich dit schooljaar hebben geregistreerd als verkeersouder. Andere ouders die al geholpen hebben met verkeersactiviteiten op het schooldomein of daarbuiten mogen zich ook inschrijven op de website www.verkeersouders.be . Daar hangen ook voor u leuke extraatjes aan vast. Helpt u nog in de loop van het schooljaar dan geldt uiteraard hetzelfde.

Geïnteresseerden kunnen terecht bij juf Pascale, juf Ann of meester William.

 

Activiteiten schooljaar 2015-2016

klik op de links voor de fotoalbums

- strapdag                                  - L2 oefent veilig oversteken op straat (juni)            - L1 oefent veilig oversteken in zaal

- fluo-actie                                 - L4 oefent voetgangersexamen                             - meester op de fiets lagere school

- veilig oversteken L2 en lager met en zonder gemachtigd opzichter                            - L5&L6: fietsen nakijken,repareren

- L5&L6 en de dode hoek             - L2 oefent met zebrapad en verkeerslichten            - L5 doet de grote verkeerstoets

- L2 oefent fietsvaardigheden        - L2 en veilig fietsen in de regen                           - L2: wat is een veilige fiets?

- L5&L6: fietsvaardigheden           - L5&L6 verkennen route fietsexamen                     - miss- en misterFLUOverkiezing

- verkeersagent op school            - L5&L6 met openbaar vervoer naar het bos             - Fietsexamen L6

- Voetgangersexamen L4             - Bronzen Fietsbrevet L2 (juni)                               - Fietsvaardigheid trainen L2 (juni)

- Wandeling schoolomgeving L2 (juni)

 

Activiteiten schooljaar 2014-2015

klik op de links voor de fotoalbums

- strapdag                                  - inhuldiging aangekochte materialen                      - veilig oversteken met L1

- fluo-actie                                 - L5/6 zichtbaar en in groep op straat                     - verkeerswandeling K3

- helm op fluo top                       - meester op de fiets                                            - veilige fiets in L2

- fietsenmaker in L4/5/6               - L5/6 fietsen op straat,situaties met playmobil         - L2 haaks en veilig oversteken 

- activiteiten rond milieuvriendelijk naar school komen in de kleuterblok

Waarom aandacht voor verkeerseducatie?

Druk verkeer beperkt zich niet enkel tot autosnelwegen en grote toegangswegen van steden en gemeenten. Ook aan de schoolpoort zijn de wagens veruit in de meerderheid.

Kinderen zijn in het steeds drukker wordende verkeer altijd de zwakste weggebruiker. Het is samen met de ouders onze taak om hen met hun plaats in het verkeer te leren omgaan, maar ook om hen te leren bedenken hoe we mobiliteit en milieu kunnen verbeteren met bijvoorbeeld alternatieven voor de wagen.

Hoe aandacht voor verkeerseducatie?   

Kinderen moeten nog leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Om hieraan te kunnen werken, willen we onze verkeerswerking uitbouwen met het 10-op-10-project van de provincie Antwerpen op 3 punten:

 • verkeerslessen in de praktijk op maat van elk leerjaar

   • verkeersregels toepassen
   • vaardig bewegen in het verkeer
   • situaties leren inschatten
   • eerst in de beschermde omgeving (in de klas en op de speelplaats), nadien in het echte verkeer
 • een verkeersveilige schoolomgeving

   • de directe schoolomgeving en de weg ernaartoe zo veilig mogelijk
   • infrastructuur
   • duidelijke communicatie over afspraken en regels
 • de betrokkenheid van de ouders

   • informeren en sensibiliseren
   • voorbeeldgedrag
   • autoluwe schoolomgeving

En dan nog dit …

Deellabel 1 van het 10-op-10-project proberen we in schooljaar 2013-2014 te behalen. Hieraan werken we in eerste instantie vooral binnen het team. Dat doen we met verkeersgangmaker juf Pascale en 2 andere leden uit de werkgroep ‘verkeer’ : juf Ann en meester William. Ook Ann, verkeersmama van Nena (L3) en Ella (L5), is al op de hoogte van onze plannen.

Deellabel 2 staat op de planning voor schooljaar 2014-2015, deellabel 3 voor schooljaar 2015-2016. Ouders die geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken, mogen de leden van de werkgroep altijd contacteren.

      

Activiteiten van schooljaar 2013-2014

We organiseren doorheen het schooljaar een heleboel activiteiten rond verkeer, buiten de theoretische lessen in de klas om. Foto’s van deze activiteiten vindt u terug in ons fotoboek.

Neem gerust eens een kijkje in de sfeerbeelden van: de strapdag met fietsencontrole door onze ouders en fietsvaardigheidstraining tijdens de turnles, meester op de fiets, activiteiten ter voorbereiding van het fietsexamen voor de zesde klas, fluoacties met Sam de Verkeersslang,