Techniek en wetenschap maken kinderen vertrouwd met de wereld om hen heen en moedigen aan om een goede ingesteldheid en een heleboel vaardigheden te ontwikkelen.

Techniek en wetenschap prikkelen de creativiteit en de zin om te ontdekken waardoor kinderen hun talenten leren verkennen.

Techniek en wetenschap gebruiken de verwondering van kinderen om te ontdekken, te onderzoeken, na te denken, vragen te stellen, problemen op te lossen, te analyseren en te gebruiken wat ze leerden in andere situaties.

Techniek en wetenschap doen kinderen iets leren over wetenschap, doen kinderen iets leren over techniek, ze leren kinderen meer over geschiedenis, maar laten kinderen vooral ook veel leren over zichzelf.

 

Techniek en wetenschap is overal op onze school terug te vinden: in het knutselen, in het dierenverblijf, in de moestuin, in de ontdekdozen, in kookactiviteiten, in sport en spel, in de gewone lessen, ...

 

Daarnaast organiseren we gerichte activiteiten waarin geëxperimenteerd kan worden i.s.m. met volgende partners:

TechnoTrailer

Xperilab

KTA Da Vinci Edegem