Het welbevinden van onze leerlingen dragen wij hoog in het vaandel.

Regelmatig uiten de leerlingen, al dan niet anoniem, hoe ze zich voelen in de klas en op school.

Wij laten ze graag aan het woord:

'Ik vind het gewoon leuk in de klas en dat is goed voor mij.'

'Ik voel mij dikwijls gelukkig omdat ik steun krijg van goede vrienden'

'Ik denk altijd leuke dingen'.

'Ik voel mij dikwijls gelukkig omdat ik hier goede vrienden heb.'

'Soms is een vak leuker dan een ander vak. Maar ook als je iets niet zo leuk vindt, leer je er van. en je moet toch opletten!'

'Ik ben altijd blij op deze school. Ik ben hier graag. Soms ben ik moe, maar het blijft interessant. Zelfs wiskunde vind ik leuk! Soms weet ik het niet, maar ik kom er altijd uit. Soms vind ik het ook gemakkelijk.'

'Ik heb al veel complimenten thuis gekregen en op school. We leren op een leuke manier.'

 

 

Leren binnen de scholengroep Fluxus ... een sterke onderwijsvisie

 

Scholengroep Fluxus maakt, met het PPGO als uitgangspunt, de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden tot haar maatschappelijke opdracht. 

Voor 'goed onderwijs’ zijn er twee kernvragen: wat moeten de lerenden leren en hoe laten we hen het best leren? 

 

Wat leren we?

De leerplannen van het GO! zijn onze leidraad. Elk leerplan van het GO! steunt op de volgende pijlers:

- de eindtermen en ontwikkelingsdoelen

- het eigen pedagogisch project van het GO!

- het belang van het bezitten van 21th century skills (= vaardigheden die nu al - en zeker in de toekomst - essentieel zijn om maatschappelijk te kunnen functioneren, gelukkig te zijn, verder te kunnen leren en te functioneren in een job).

 

Belangrijk hierbij is de aandacht voor het opvolgen en de analyse van de resultaten van de lerenden. Leren onze lerenden wel wat ze moeten leren? Kennen en kunnen ze wat we van hen verwachten?

 

Hoe leren we?

Waar we echt het verschil maken is het “HOE”-luik. 

Enerzijds zetten we sterk in op zelfgestuurd leren.

Anderzijds willen we de leerbegeleiding overal optimaliseren.

 

Globaal zijn er twee manieren om te leren: leraargestuurd (de leraar bepaalt de stappen van het leren , “doet het voor”, geeft instructie, gaat stap voor stap vooruit en vat samen wat moet geleerd worden) of leerlinggestuurd (de lerende neemt het leren zelf in handen, gaat op zoek naar antwoorden of oplossingen en bepaalt wat het daarbij geleerd heeft, hierin in alle stappen ondersteund door de leraar-coach). Wij passen een evenwicht tussen "instructief" en "zelfgestuurd leren" toe.

 

Waarom is zelfgestuurd leren zo belangrijk?

Kiezen voor zelfgestuurd leren is kiezen voor een leervorm die kinderen oneindig beter voorbereidt op het leven nu en morgen. We hebben immers steeds minder ‘parate kennis’ en ‘uitvoeringsvaardigheden’ nodig, maar zullen ons leven lang, privé- en werkgerelateerd, moeten leren om snel en in kleine groepen zelfstandig problemen op te lossen, antwoorden te zoeken op allerlei vragen en uitdagingen.

Ga de taakomschrijvingen en profielen na die in de meeste jobaanbiedingen staan: men vraagt steevast naar mensen die samenwerkend en zelfstandig kunnen opereren, een lerende houding hebben, zelfstandig problemen kunnen oplossen, de juiste werkattitudes bezitten en flexibel kunnen omgaan met veranderende uitdagingen en werkomgevingen.

Dat zelfstandig en zelfgestuurd leren leer je maar op één manier: door het veelvuldig en bewust toe te passen tijdens je schooltijd. 

 

Wat houdt zelfgestuurd leren concreet in?

Zelfgestuurd leren wordt soms verward met zelfstandig leren, maar we hebben het hier wel degelijk over zelfsturing, een hogere vorm van zelfstandigheid. We spreken van zelfgestuurd leren als een activiteit de volgende elementen bevat:

 

Actief-creatief

De opdracht nodigt uit tot activiteit (liefst ook fysische, maar zeker mentale activiteit) waarbij men niet anders kan dan creatief aan de slag te gaan. We kiezen voor de inzichtelijke weg. Men moet vragen beantwoorden als:

Hoe los ik dit op?

Hoe zorg ik voor de nodige informatie?

Hoe gaan we samenwerken?

Hoe gaan we dit samenvatten/presenteren/delen?

 

Betekenisvol

Zelf tot nieuwe kennis, inzichten of vaardigheden komen gebeurt als er motivatie aan de grondslag ligt. Die motivatie zal meestal in de opdracht zelf liggen: word ik hiermee uitgedaagd, ben ik er iets mee om dit te weten, te leren, te ontdekken? Gaat het resultaat van mijn/ons werk voor iets gebruikt worden?

 

Sociaal

Het is vooral de bedoeling om samen aan opdrachten te werken en samen tot leerervaringen te komen. Samen werken, samen leren, van mekaar leren… dat moet men leren.

 

Zelfontdekkend

Het leren is het resultaat van een ‘zoektocht’ waarbij men via een onderzoek, een experiment, een zoekopdracht, een discussie… vragen probeert te beantwoorden, ervaringen opdoet, een vaardigheid ontwikkelt.

 

Zelfreflecterend

Leerlingen reflecteren op hun eigen (groeps)werk over het product dat ze bereikt hebben en over het proces.

 

Zelfregulerend

Leren leren is de kern van zelfgestuurd leren. Dit betekent het leren opmaken van een planning, het leren organiseren van het leerproces, het leren zichzelf bijsturen en zichzelf leren evalueren.

Zelfreflectie en zelfregulering vloeien dus in mekaar (kan ik het? hoe kan ik het beter doen?).