Dit schooljaar vernieuwen wij ook onze werking van de leerlingenraad. De werking zal nauwer aansluiten bij lopende projecten en acties, om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen. Bij nieuwe projecten zullen we de leerlingen rechtstreeks betrekken door hun ideeën en suggesties te vragen die concreet gericht zijn op dat project.

Elke klas zal een ‘klaskapitein’ hebben als woordvoerder van de klas. De klaskapiteins zullen dan uitgenodigd worden op een overleg om de verschillende ideeën bij elkaar te brengen.

Op deze manier zullen onze leerlingen nog altijd een beetje inspraak hebben in wat er op school leeft.

De
klaskapiteins 2017-2018 zijn:


- 1ste leerjaar: Noortje (vervanger: Mila )

- 2de leerjaar: Milo (vervanger: Jef)

- 3de leerjaar: Lynn (vervanger: Brent)

- 4de leerjaar: Leeloo Johanna (vervanger: Senne)

- 5de leerjaar: Elisabeth (vervanger: Zita)

- 6de leerjaar: Romina (vervanger: Mandy)

 

 Afbeeldingsresultaat voor klasverantwoordelijke