Waarom huiswerk geven?

- Wij vinden het belangrijk dat bepaalde herkenbare types oefeningen meegegeven worden ter automatisatie van deze vaardigheden. 

- Ter voorbereiding van het middelbaar is het een goede voorbereiding om het plannen en het leren omgaan met leerinhouden vanaf de basisschool al aan te bieden aan de hand van huiswerk.

- Huiswerk kan ook ter voorbereiding van een komende les of om het instuderen van een les voor te bereiden.

- Huiswerk is nodig voor een goede attitudevorming.

 

Leren leren in huiswerk.

Wij integreren leren leren actief in de lessen en leren leren komt ook voor in huiswerk maken:

- gebruik maken van en plannen met het agenda

- verschillende studeermethodes

- werken met markering

- onderscheid leren maken tussen wat je moet kennen en kunnen

 

Hoeveel huiswerk krijgen onze leerlingen? 

De omvang en frequentie worden geleidelijk aan opgebouwd in de lagere school. 

Op de infoavond aan het begin van het schooljaar licht de leerkracht dit aan de ouders toe. Voor meer informatie kan u ook steeds terecht bij de leerkrachten en de directie.

Het huiswerk wordt, waar nodig, gedifferentieerd meegegeven (vb. voor kinderen die meer tijd nodig hebben of net meer uitdaging wensen).

 

Taak van de ouders?

De meeste huistaken die de leerlingen meekrijgen veronderstellen dat de kinderen dit zelfstandig oplossen.

We verwachten van de ouders wel dat ze nakijken of de huistaken degelijk gemaakt zijn en dat ze daarom de agenda ook dagelijks ondertekenen. Ouders zorgen er liefst ook voor dat de huistaken in een rustige omgeving gemaakt kunnen worden en bieden de nodige emotionele ondersteuning.