Elke school krijgt vroeg of laat, zelden of regelmatig te maken met ‘pestproblemen’ tussen de leerlingen. Het is belangrijk dat wij als schoolteam hierover nadenken en de pestproblemen op een consequente éénduidige manier aanpakken. Daarom is, mede op vraag van de schoolraad, een werkgroep van leerkrachten bezig met het opstellen van een anti-pestplan. Dit plan is ook bedoeld als signaal naar de leerlingen en ouders dat wij pesten op onze school niet tolereren en er ook alles aan doen om dit te voorkomen.

Dit plan bevat enerzijds tips en acties die gericht zijn op het voorkomen van pestproblemen en anderzijds de aanpak die we zullen volgen bij mogelijke pestproblemen. Deze onderdelen worden telkens beschreven op drie niveaus, één deel bedoeld voor de leerkrachten, één voor de ouders en één op kindermaat voor de leerlingen.

Een anti-pestplan is natuurlijk niet iets dat op één week tijd helemaal af is. Dit is ook niet de bedoeling. Het doel is eerder om continu na te denken en te overleggen over hoe we pesten kunnen voorkomen en aanpakken. Zo’n plan is dan eigenlijk nooit ‘af’, het wordt voortdurend bijgestuurd en geëvalueerd. Het is ook iets dat heel regelmatig in de kijker gezet wordt, zo gaven wij vorig schooljaar in februari de aftrap met de ‘Move tegen pesten’. Daarna probeerden we met verschillende korte toneeltjes (en een poppenspel voor de kleuters) de leerlingen bewust te maken van de verschillende vormen van conflicten die ze kunnen meemaken en hoe ze deze kunnen aanpakken. Begin dit schooljaar, in oktober, werden de speelplaatsen voorzien van een spandoek of affiche met het stappenplan dat de leerlingen zelf kunnen volgen bij kleine conflicten of ruzies. Elke speeltijd worden zij dan ook aangemoedigd om eerst zelf hun conflicten proberen op te lossen door het stappenplan te volgen. Natuurlijk houden de leerkrachten hierbij een oogje in het zeil. De laatste week van februari was het de 'week tegen pesten'. We herhaalden de 'Move tegen pesten' nogmaals en praatten nog eens extra over pesten. Overal hingen affiches en de kinderen kregen een armbandje om aan te tonen dat ze tegen pesten zijn. 

Bekijk HIER onze folder van het antipestbeleid.