Onze leerlingen worden grondig voorbereid op het secundair onderwijs.

 

De eindtermen en het leerplan van het GO!onderwijs bepalen onze leerinhouden en de leerkwaliteit.

 

De werking van de leer- en leefklassen biedt een goede voorbereiding voor het vervolgonderwijs:

- les krijgen van meerdere leerkrachten

- veranderen van klaslokaal

- wisselende groepen en klasindelingen

 

Daarnaast integreren wij het leren leren actief in de lessen:

- gebruik maken van het agenda

- plannen met het agenda

- plannen en zelfstandig werken in hoeken- en contractwerk

- werken in groepen

- spreekbeurten, werkstukken, forumlezen, boekbesprekingen

- signaalwoorden, sleutelwoorden, ... in teksten leren herkennen en gebruiken om samenvattingen en schema's te kunnen maken

- verschillende soorten schema's leren maken voor Nederlands of WO

- verschillende studeermethodes verkennen: lezen, noteren, herhalen, schema's maken, uit het hoofd leren, verbanden leggen, ...

- huiswerk plannen en maken

- werken met markering

- aandacht voor begrippen, titels, inhoudstafels

- onderscheid leren maken tussen wat je moet kennen en kunnen

 

Specifieke voorbereidingen naar het secundair onderwijs gebeuren oa. door:

- thema wereldoriëntatie: 'Kiezen na het 6de leerjaar' i.s.m. het CLB

- verkennen van de website www.onderwijskiezer.be

- infoavond van het CLB voor de ouders over de structuur en de werking van het secundair onderwijs

- uitleg van het CLB voor de kinderen over de structuur en de werking van het secundiar onderwijs

- spel van het CLB over beroepen en studierichtingen

- bedrijfsbezoeken

- bespreking van de keuze met ouders op het oudercontact of op vraag

- bespreking van de leerlingen en hun keuze met het schoolteam en het CLB

- meegeven van de BASO-fiche met gegevens over de schoolse prestaties van de leerlingen

 

Daarnaast gaan onze leerlingen op bezoek naar de middenscholen van onze scholengroep:

- Middenschool Mortsel

- Middenschool Anton Bergman Lier

- Koninklijk Technisch Atheneum Da Vinci Edegem