Wilt u meepraten over hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt, welke uitstappen de leerlingen maken, de veiligheid van onze school?

Daarvoor is de schoolraad. Wij vinden het belangrijk dat directies, personeelsleden, ouders en andere partners samen school maken.


Wat doet de schoolraad? Wie zit erin? Wie wordt verkozen?

DE SCHOOLRAAD
De school is bevoegd voor de algemene en pedagogische organisatie en voor personeelszaken. Deze bevoegdheid wordt door de directeur uitgeoefend, bijgestaan door de schoolraad.

Wat is de schoolraad?
De schoolraad is een belangrijk advies - en onderhandelingsorgaan.

De schoolraad geeft advies over alles wat de algemene organisatie van de school aangaat. Zo geeft de schoolraad o.a. advies aan de directeur over het schoolbudget, de werving van leerlingen, de buitenschoolse activiteiten en het GOK - actieplan, aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties, de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer, vaststelling van nascholingsbeleid en beleid inzake experimenten en projecten.

De directeur overlegt met de schoolraad over o.a. de aanwending van de lestijden, het schoolreglement, de organisatie van de opdrachten buiten de klas en over welzijn - veiligheidsbeleid op school, het schoolwerkplan, het beleidsplan of beleidscontract tussen school en CLB, infrastructuurwerken en jaarplanning.

De schoolraad heeft het recht om informatie te vragen aan de directeur en de bestuursorganen van de scholengroep.

Samenstelling schoolraad
De schoolraad is samengesteld uit:
- De directeur: Sofie Schramme
- Personeelsleden verkozen door het personeel: Katia Claessens - Isabel Kempenaars - Sophie Swolfs
- Ouders verkozen door ouders: Eva Govaerts (mama van Astrid en Frans) - voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Joyce Van De Louw (mama van Julie en Mauro) - ondervoorzitter en Thierry Vervoort (papa van Finian) - secretaris
- Gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus verkozen door de leden van de schoolraad: Iris Segers en Yolande De Laet

- Voorzitter: 

De schoolraad komt ongeveer vier maal per jaar samen. De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage bij de directie.
Als u opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de schoolraad.