Ouders kunnen op veel verschillende manieren op school aanwezig zijn. Niet iedereen zal dat even intensief willen of kunnen doen, maar er is voor elk wat wils.

Ouders
luisteren mee: de school houdt oudercontact, informeert via een nieuwsbrief, berichtjes, de agenda of heen-en-weerschriftjes, houdt infoavonden over zorgbeleid of over de algemene schoolwerking.

Ouders
doen dingen: ze nemen deel aan schoolactiviteiten (schoolfeest, kerstmarkt, werkdagen enz.) of ze helpen actief bij de organisatie en uitvoering (moeders aan de kassa en vaders aan de tap enz.)

Ouders helpen op
pedagogisch vlak: denk maar aan de leesmoeders, de begeleiders bij buitenschoolse uitstapjes, ouders die in de klas komen vertellen over hun beroep enz…

Ouders
denken mee met de school: ze kunnen werkgroepen organiseren rond bepaalde thema's (verkeer op en rond de school, milieuzorg op school, onderhoud van gebouwen en tuin enz.).

 

 

participatieorganen op onze school:

 

schoolraad: hierin zetelen drie afgevaardigden die verkozen werden door de ouders. Zie ook 'schoolraad'.

oudercomité: groep ouders die activiteiten voor leerlingen en ouders doorheen het schooljaar organiseert. Zie ook 'oudercomité.

praatcafé: 2-jaarlijks ongedwongen samenkomen van ouders, georganiseerd door de ouders van de schoolraad

klasouders: brugfiguren tussen de ouders van de klas en de klasleerkracht. Zie ook 'klasouders'

ouderraad: adviesorgaan dat nog niet op onze school aanwezig is. Deze kan opgericht worden wanneer minstens 10% van de ouders hierom vraagt. Meer informatie bij de directie verkrijgbaar.

 

 

 

Het GO! heeft een ouderkoepel die de werking van ouderverenigingen kan ondersteunen. GO!ouders is het expertisecentrum rond ouderbetrokkenheid. GO!ouders engageert zich ten volle voor de ouders van het GO! en helpt graag mee ouderbetrokkenheid praktische vorm te geven met ook ondersteuning achteraf. Meer informatie kan u terugvinden op www.go-ouders.be.

 

Onderzoek heeft aangetoond dat hoe dieper ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, hoe beter het kind presteert op school en daarbuiten.