Alle vormen van ouderparticipatie worden georganiseerd op basis van vrijwilligheid. Om de ouderparticipatie een structuur te geven en voor een goede doorstroming van de communicatie werken we met klasouders.

 

Klasouders zijn één of meerdere ouders per klas die een extra actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking tussen ouders en de school. Klasouders helpen om ouders dichter bij het klas- en schoolgebeuren te brengen. Ze zijn een aanspreekpunt voor andere ouders en kunnen de leerkracht helpen in het aanspreken van ouders. Ze informeren de leerkracht over wat er leeft onder ouders en ze informeren de ouders over de school en de klas. De leerkracht en klasouders bepalen samen welke initiatieven ze willen nemen.

 

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dit:

kleuterklassen werken niet met klasouders

 

L1: Eva, mama van Astrid

     Kaya, mama van Daemon

     Thierry, papa van Finian

     

L2: Kaya, mama van Marley

     Kim, mama van Amber V

 

L3: Mieke, mama van Jef

     Joyce, mama van Julie V

 

L4: Bonnie, oma van Sterre

 

L5: Eva, mama van Astrid

 

L6: Monique, mima van Aïcha

 

 

 

De voordelen van werken met klasouders:

- Klasouders hebben een rechtstreeks contact met de klasleerkracht. De relatie tussen beide is gestoeld op gelijkwaardigheid: zowel de leerkracht als de klasouder kunnen ideeën voorstellen en tegelijk kunnen ze ook allebei hun sterktes en grenzen aangeven.

- Werken met klasouders biedt op school kansen om alle ouders gemakkelijker te betrekken bij het klas- en schoolgebeuren. De stap naar een andere ouder is voor sommige ouders gemakkelijker gezet dan die naar een leerkracht. Hierdoor bereikt de school meer ouders. Klasouders hebben ook een antennefunctie: ze vangen gemakkelijker op wat er bij de andere ouders van de klas leeft en kunnen hen doorverwijzen.

- Klasouder worden is een kleine stap. Veel ouders willen graag betrokken zijn bij de werking van de school en van hun kind, maar ervaren bepaalde drempels om mee te werken in een ouderwerking. De stap naar klasouderschap is laagdrempeliger, informeler en concreter en kan vervolgens nog altijd leiden tot andere vormen van participatie.

- Klasouders zijn complementair met een bestaande ouderwerking. Zij kunnen een brug slaan tussen de ouderwerking en alle ouders van de school. Tegelijk is een ouderwerking geen vereiste om met klasouders te starten.

- Ook de klasleerkracht heeft baat bij samenwerking met klasouders. Naargelang de specifieke invulling op school kunnen zij de taken van de leerkracht op vlak van communicatie verlichten, hulp bieden bij uitstappen en projecten, of de leerkracht gewoon eens in de bloemetjes zetten.