Gedurende het schooljaar kan u terecht bij de directie tijdens de schooluren en na afspraak. 

 

Inschrijven per telefoon of per mail is niet mogelijk omdat we liever rechtstreeks contact hebben met onze kinderen en ouders. 

De kleuterschool, of de keuze van een nieuwe school, is een belangrijke stap voor elk kind. Wij willen de ouders dan ook zo goed mogelijk informeren.

 

Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, na een instapdag. 

 

Kleuters die al 3 jaar geworden zijn en oudere leerlingen mogen elke schooldag instappen. 

 

De instapdag van uw kindje kan u hier berekenen  http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

 

Eerst vragen wij u om een afspraak te maken. Tijdens dit gesprek krijgt u toelichting over de werking van de school en een rondleiding. Dit neemt ongeveer een uur in beslag. Nadien kan eventueel overgegaan worden tot inschrijven. Voor het papierwerk voorziet u best 30 minuten. 

 

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. 

 

Vergeet u bij de inschrijving de SIS-kaart, ISI-kaart, kids ID, klevertje van het ziekenfonds of pasje van uw kind niet mee te brengen. 

 

 

 

 

Inschrijvingsperiodes

 

voor het schooljaar 2017-2018

vrije inschrijvingen, vanaf ° 2015

 

 

voor het schooljaar 2018-2019

van 1/9/2017 t.e.m. 29/2/2018

                  voorrangsperiode broers, zussen (eenzelfde leefeenheid)  en kinderen van personeelsleden vanaf ° 2016

vanaf 1/3/2018: vrije inschrijvingen

                 vanaf ° 2016

 

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats, rekening houdend met de voorrangsperiode van broers, zussen en kinderen van personeelsleden.

 

Wacht dus best niet te lang met inschrijven.

 

Wanneer een klas volzet is, wordt een wachtlijst aangelegd. Vaak krijgt een kind op de wachtlijst toch nog een plaats in de klas.

 

Het maximum toegelaten kinderen in de klas is 26 voor de peuterklas, 24 voor de andere kleuterklassen, 24 in het eerste leerjaar en 22 voor de andere leerjaren van de lagere school. 

 

Instapdagen voor kleuters

 

eerste schooldag na de zomervakantie

eerste schooldag na de herfstvakantie

eerste schooldag na de kerstvakantie

op de teldatum 1 februari (wanneer 1 februari op een zaterdag of zondag valt, is de instapdatum op de eerstvolgende maandag)

eerste schooldag na de krokusvakantie

eerste schooldag na de paasvakantie

eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart

 

 

De eerste dag dat uw kindje naar school komt, mag het een boekentasje of rugzak meebrengen met daarin een stukje fruit en drinken voor tijdens de pauzes. Blijft uw kindje boterhammen eten, dan geeft u een brooddoos mee. De slapertjes mogen ook een knuffel, doekje of tutje meebrengen. Denkt u dat reservekleedjes nodig zijn, dan kan dit 's morgens aan de juf afgegeven worden.